Výsledky vyhľadávania

  1. KISSOVÁ, Jana. Analýza konkurencieschopnosti podnikov SR a vplyv jej faktorov. In Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2851-1, s. [1-7]. PMVP 160.
    článok

    článok