Výsledky vyhľadávania

 1. MELUCHOVÁ, Jitka - MATEÁŠOVÁ, Martina - ONDRUŠOVÁ, Lucia. Outsourcing Corporate Economic Activities and Its Impact on Business Ethics. In Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management : Theme : Digital Business Transformation. International Scientific Conference. Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management : Book of Abstracts : Theme : Digital Business Transformation : 23rd International Scientific Conference : Subotica, [Serbia], 26th-27th April, 2018. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2018. ISBN 978-86-7233-373-2, s. 1 CD-ROM.
  článok

  článok

 2. MELUCHOVÁ, Jitka - MATEÁŠOVÁ, Martina - ONDRUŠOVÁ, Lucia. Outsourcing Corporate Economic Activities and Its Impact on Business Ethics. In Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management : Theme : Digital Business Transformation. International Scientific Conference. Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management : Proceedings : Theme : Digital Business Transformation : 23rd International Scientific Conference : Subotica, [Serbia], 26th-27th April, 2018. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2018. ISBN 978-86-7233-372-5, p. 518-525 CD-ROM. KEGA 026EU-4/2016.
  článok

  článok

 3. MAJTÁNOVÁ, Anna - BLÁHOVÁ, Mária. Modifications and culture-bound insights into business ethics. In Global business conference. Annual conference. Global business conference : proceedings : Dubrovnik, Croatia, September 27th-30th, 2017. - Zagreb : Innovation institute, 2017. ISSN 1848-2252, pp. 194-201. VEGA 1/0242/16.
  článok

  článok

 4. ĎURIŠOVÁ, Jaroslava - VAŇOVÁ, Jaromíra. Business Ethics and its Impact on Corporate Culture. In Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku. - Trnava : Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu. Materiálovotechnická fakulta STU v Bratislave, 2015. ISSN 1339-9403, 2015, č. 2, s. 8-11.
  článok

  článok

 5. LAJOŠ, Branislav - URBANČÍKOVÁ, Kristína. Business Ethics in the Context of Macro - and Meso - Level Interaction. In Ethics in business, economics and finance in western, central and eastern Europe : proceedings of abstracts : international symposium Branetix 2013 : september 11 - 13, 2013, [Neuchâtel, Switzerland]. - Neuchâtel : Faculty of economics and business University of Neuchâtel, 2013. ISBN 978-2-9700901-1-3, s. [13-14] CD-ROM.
  článok

  článok

 6. LAJOŠ, Branislav - URBANČÍKOVÁ, Kristína. Evaluation of business ethics in relation to macro- and meso- level interaction. In Current challenges of ethics in business, economics and finance in european countries : proceedings of scientific papers. - Neuchâtel : Faculty of economics and business University of Neuchâtel, 2013. ISBN 978-2-9700901-0-6, s. 47-56. VEGA 1/0292/13.
  článok

  článok

 7. BELÁS, Jaroslav. The Impact of the financial crisis on business ethics in the banking sector: a case study from Slovakia. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2013. ISSN 1213-2446, 2013, roč. 13, č. 3, s. 111-131.
  článok

  článok

 8. DUBCOVÁ, Gabriela. Actual trends in theory and in practice of the international business ethics. In Ekonomika a management : vědecký časopis Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze, 2013. ISSN 1802-8934, 2013, č. 1, s. 1-12 online.
  článok

  článok

 9. DUBCOVÁ, Gabriela. Present challenges of the international business ethics. In Gazdaság & Társadalom. - Sopron : Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó. ISSN 0865-7823, 2012, évf. 4, sz. 1-2, o. 22-37. VEGA 1/0980/12.
  článok

  článok

 10. 2011 ,no. 4 (October 2011). Business ethics : a European review. Oxford : Blackwell Publ., 2011. ISSN 0962-8770 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis