Výsledky vyhľadávania

  1. DUBCOVÁ, Gabriela - KUNZ, Vilém. Corporate responsibility systems in the Slovak Republic & in the Czech Republic. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2010. ISSN 1337-0510, 2010, roč. 5, č. 11, s. 23-33.
    článok

    článok

  2. DUBCOVÁ, Gabriela - KUNZ, Vilém. Corporate responsibility systems in the Slovak Republic & in the Czech Republic. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2010. ISSN 1336-3301, 2010, roč. 7, č. 1, s. 91-102.
    článok

    článok