Výsledky vyhľadávania

 1. DEJOVÁ, Adriana. Stochastická analýza vplyvu unisex úmrtnosti na dôchodkové poistenie : diplomová práca. Školiteľ: Mária Bilíková. Bratislava, 2019. 56 s.
  kniha

  kniha

 2. ONUFEROVÁ, Martina. Dôchodkové poistenie v komerčných poisťovniach : bakalárska práca. Školiteľ: Barbora Drugdová. Bratislava, 2016. 37 s.
  kniha

  kniha

 3. ŠKROVÁNKOVÁ, Lea - ŠKROVÁNKOVÁ, Petra. Dôchodkové poistenie. 2. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 111 s. [6,79 AH]. ISBN 978-80-225-4064-3. [Počet ex. : 12, z toho voľných 2, prezenčne 4]
 4. PONGRÁCZOVÁ, Eva. Piliere systému sociálneho poistenia v Maďarsku - dôchodkové poistenie. In Sociálno-ekonomický obzor : recenzovaný odborný on-line časopis. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014. ISSN 1339-2387, marec 2014, roč. 2, č. 1, s. 40-47 online. VEGA 1/0112/13. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0185175/1_vydanie_marec_2014.pdf>
  článok

  článok

 5. BARTOVÁ, Jana. Určovanie poistného pre dôchodkové poistenie s premenlivou poistnou sumou : bakalárska práca. Školiteľ: Kristína Majerníková. Bratislava, 2012. 52 s.
  kniha

  kniha

 6. KMETY, Martin. Dôchodkové poistenie v krajinách EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Lea Škrovánková. Bratislava, 2012. 66 s.
  kniha

  kniha

 7. PELLER, František. [Dôchodkové poistenie]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 4, s. 542. Recenzia na: Dôchodkové poistenie / Škrovánková, L. ; Škrovánková, P. - Bratislava : Ekonóm, 2011. - ISBN 978-80-225-3187-0.
  článok

  článok

 8. ŠAGÁTOVÁ, Katarína. Dôchodkové poistenie - druhý kapitalizačný a tretí dobrovoľný pilier (v súčasnosti) : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Littvová. Bratislava, 2011. 87 s.
  kniha

  kniha

 9. ŠUPÁKOVÁ, Katarína. Dôchodkové poistenie pre dvojice osôb : bakalárska práca. Školiteľ: Lea Škrovánková. Bratislava, 2011. 47 s.
  kniha

  kniha

 10. HAGENOVÁ, Katarína. Dôchodkové poistenie a dôchodkové sporenie pre podnikateľov : bakalárska práca. Školiteľ: Barbora Drugdová. Bratislava, 2011. 69 s.
  kniha

  kniha