Výsledky vyhľadávania

  1. ORBÁN MATÉ, Julianna. Dôležitosť ľudského kapitálu v ekonomických modeloch rastu. In EDAMBA 2009 : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : zborník. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2873-3, s. 151-157.
    článok

    článok