Výsledky vyhľadávania

  1. MATUŠOVIČ, Martin. Diagnostika nástrojov zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikov. In Ochrana hospodárskej súťaže - globálna hospodárska kríza III. : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3555-7, s. 250-257 [CD-ROM]. VEGA 1/1174/12 (50 percent), VEGA 1/0980/12 (50 percent).
    článok

    článok