Výsledky vyhľadávania

 1. ČIČMANCOVÁ, Lucia. Dlhová kríza v eurozóne : bakalárska práca. Školiteľ: Karol Trnovský. Bratislava, 2017. 43 s.
  kniha

  kniha


 2. BOCZEKOVÁ, Monika. Dlhová kríza v eurozóne : bakalárska práca. Školiteľ: Karol Trnovský. Bratislava, 2016. 42 s.
  kniha

  kniha


 3. MITALA, Lukáš. Dlhová kríza v eurozóne : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Brinčíková. Bratislava, 2015. 79 s.
  kniha

  kniha


 4. BALAŠČÍKOVÁ, Alica. Dlhová kríza v eurozóne : diplomová práca. Školiteš: Karol Trnovský. Bratislava, 2013. 65 s.
  kniha

  kniha


 5. BIKÁR, Miloš. Dlhová kríza v eurozóne. In Výsledky riešenia končiacich grantových úloh VEGA 1/0261/10, 1/0872/09, 1/0384/10, 1/0415/10 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3330-0, s. 90-94. VEGA 1/0415/10.
  článok

  článok


 6. ŠIKULOVÁ, Ivana. Dlhová kríza v eurozóne. In Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: spomalenie rastu a vysoká nezamestnanosť : súbor vedeckých prác z konferencie k prezentácii monografie : 20. septembra 2011 v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3354-6, s. 31-41.
  článok

  článok


 7. FIFEK, Edmund. Dlhová kríza v eurozóne. In Formovanie hospodárskej politiky pre dlhodobý ekonomický rast : rast a stabilita : vedecký monografický zborník : vedecké state k výskumnému projektu VEGA 1/0421/11. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3335-5, s. [1-5].
  článok

  článok