Výsledky vyhľadávania

 1. 2020 ,no. 7-8. Economic annals-XXI : Research Journal [elektronický zdroj]. Kiev : Institute of Society Transformation, 2020. ISSN 1728-6239.
  časopis

  časopis

 2. 2020 ,no. 5-6. Economic annals-XXI : Research Journal [elektronický zdroj]. Kiev : Institute of Society Transformation, 2020. ISSN 1728-6239.
  časopis

  časopis

 3. 2020 ,no. 3-4. Economic annals-XXI : Research Journal [elektronický zdroj]. Kiev : Institute of Society Transformation, 2020. ISSN 1728-6239.
  časopis

  časopis

 4. 2020 ,no. 1-2. Economic annals-XXI : Research Journal [elektronický zdroj]. Kiev : Institute of Society Transformation, 2020. ISSN 1728-6239.
  časopis

  časopis

 5. Economic annals-XXI : Research Journal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Index Copernicus. Kiev : Institute of Society Transformation. 6x ročne. Dostupné na : <http://soskin.info/ea/> ISSN 1728-6239.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 6. 2019 ,no. 11-12. Economic annals-XXI : Research Journal [elektronický zdroj]. Kiev : Institute of Society Transformation, 2019. ISSN 1728-6239.
  časopis

  časopis

 7. 2019 ,no. 7-8. Economic annals-XXI : Research Journal [elektronický zdroj]. Kiev : Institute of Society Transformation, 2019. ISSN 1728-6239.
  časopis

  časopis

 8. 2019 ,no. 9-10. Economic annals-XXI : Research Journal [elektronický zdroj]. Kiev : Institute of Society Transformation, 2019. ISSN 1728-6239.
  časopis

  časopis

 9. 2019 ,no. 5-6. Economic annals-XXI : Research Journal [elektronický zdroj]. Kiev : Institute of Society Transformation, 2019. ISSN 1728-6239.
  časopis

  časopis

 10. 2019 ,no. 3-4. Economic annals-XXI : Research Journal [elektronický zdroj]. Kiev : Institute of Society Transformation, 2019. ISSN 1728-6239.
  časopis

  časopis