Výsledky vyhľadávania

  1. MARTINCOVÁ, Marta. Education as a precondition for workforce flexibility in the European market area. In Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej : międzynarodowa konferecja naukowa, 21-22 maja 2009, Kraków. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011. ISBN 978-83-7252-531-4, s. 204-211. VEGA 1/4653/07.
    článok

    článok