Výsledky vyhľadávania

  1. BENCIOVÁ, Nikoleta. Eklektická paradigma vo vzťtahu k ostatným teóriám priamych zahraničných investícií. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2011 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3326-3, s. 1-10. VEGA 1/0652/10.
    článok

    článok