Výsledky vyhľadávania

 1. VONGREJ, Marián. Konferencia ETER 2014 – Ekonomická teória a ekonomická realita. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2014. ISSN 1335-0900, November 2014, roč. 22, č. 9, s. 1,33.
  článok

  článok

 2. MARTINCOVÁ, Marta. Medzinárodná vedecká konferencia "Ekonomická teória a ekonomická realita ETER 2014. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2014. ISSN 1336-1732, 2014, roč. 7, č. 4, s. 138-140.
  článok

  článok

 3. POLÁČKOVÁ, Hana. Medzinárodná vedecká konferencia "Ekonomická teória a ekonomická realita ETER 2013". In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2013. ISSN 1336-1732, December 2013, roč. 6, č. 4, s. 184-185.
  článok

  článok

 4. Ekonomická teória a ekonomická realita. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomická teória a ekonomická realita : zborník príspevkov 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : konferencia sa uskutočnila pri príležitosti 60. výročia založenia NHF EU v Bratislave : 8. november 2013 Bratislava [elektronický zdroj]. Editori Hana Poláčková, Marián Vongrej ; recenzenti Martin Šustr, Ladislav Pupala. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. CD-ROM [700 s., 37 AH]. VEGA 1/0174/11, VEGA 1/0570/11, VEGA 1/0761/12, VEGA 1/0379/12, VEGA 1/0477/13, VEGA 1/0043/13, VEGA 1/0210/13, ITMS 26240120032. ISBN 978-80-225-3712-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. VONGREJ, Marián. Medzinárodná vedecká konferencia Ekonomická teória a ekonomická realita ETER 2012. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2012. ISSN 1336-1732, December 2012, roč. 5, č. 4, s. 177-179.
  článok

  článok

 6. Ekonomická teória a ekonomická realita. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomická teória a ekonomická realita : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti 40. výročia vedeckej spolupráce medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : 9. november 2012 Bratislava [elektronický zdroj]. Editori Ján Lisý, Vladimír Gonda, Marta Martincová, Vieroslava Holková, Marián Vongrej. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. CD-ROM [800 s.]. VEGA 1/0174/11, VEGA 1/0570/11, VEGA 1/0761/12, VEGA 1/0379/12. ISBN 978-80-225-3476-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Ekonomická teória a ekonomická realita. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomická teória a ekonomická realita : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2011 Bratislava [elektronický zdroj]. Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2011. CD-ROM [630 s.]. VEGA 259, 262, 268, 269. ISBN 978-80-225-3286-0. [Počet ex. : 4, z toho voľných 3, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha