Výsledky vyhľadávania

 1. 2016 ,Č. 4. Ekonomika a management : vědecký časopis Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze [elektronický zdroj]. Praha : Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze, 2016. ISSN 1802-8934.
  časopis

  časopis

 2. 2016 ,Č. 3. Ekonomika a management : vědecký časopis Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze [elektronický zdroj]. Praha : Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze, 2016. ISSN 1802-8934.
  časopis

  časopis

 3. 2016 ,Č. 2. Ekonomika a management : vědecký časopis Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze [elektronický zdroj]. Praha : Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze, 2016. ISSN 1802-8934.
  časopis

  časopis

 4. 2016 ,Č. 1. Ekonomika a management : vědecký časopis Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze [elektronický zdroj]. Praha : Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze, 2016. ISSN 1802-8934.
  časopis

  časopis

 5. Ekonomika a management : vědecký časopis Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze. 4x ročne. Dostupné na : <http://www.vse.cz/eam/> ISSN 1802-8934.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 6. 2015 ,Č. 4. Ekonomika a management : vědecký časopis Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze [elektronický zdroj]. Praha : Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze, 2015. ISSN 1802-8934.
  časopis

  časopis

 7. 2015 ,Č. 3. Ekonomika a management : vědecký časopis Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze [elektronický zdroj]. Praha : Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze, 2015. ISSN 1802-8934.
  časopis

  časopis

 8. 2015 ,Č. 2. Ekonomika a management : vědecký časopis Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze [elektronický zdroj]. Praha : Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze, 2015. ISSN 1802-8934.
  časopis

  časopis

 9. 2015 ,Č. 1. Ekonomika a management : vědecký časopis Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze [elektronický zdroj]. Praha : Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze, 2015. ISSN 1802-8934.
  časopis

  časopis

 10. 2014 ,Č. 4. Ekonomika a management : vědecký časopis Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze [elektronický zdroj]. Praha : Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze, 2014. ISSN 1802-8934.
  časopis

  časopis