Výsledky vyhľadávania

 1. 2021 ,č. 2. Ekonomika poľnohospodárstva : vedecké periodikum k otázkam agrárnej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2021. ISSN 1335-6186.
  časopis

  časopis

 2. 2021 ,č. 1. Ekonomika poľnohospodárstva : vedecké periodikum k otázkam agrárnej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2021. ISSN 1335-6186.
  časopis

  časopis

 3. Ekonomika poľnohospodárstva : vedecké periodikum k otázkam agrárnej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva. 1x ročne. Dostupné na : <http://www.vuepp.sk/ep.htm> ISSN 1335-6186.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 4. 2020 ,č. 2. Ekonomika poľnohospodárstva : vedecké periodikum k otázkam agrárnej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2020. ISSN 1335-6186.
  časopis

  časopis

 5. 2020 ,č. 1. Ekonomika poľnohospodárstva : vedecké periodikum k otázkam agrárnej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2020. ISSN 1335-6186.
  časopis

  časopis

 6. 2019 ,č. 1. Ekonomika poľnohospodárstva : vedecké periodikum k otázkam agrárnej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2019. ISSN 1335-6186.
  časopis

  časopis

 7. 2018 ,č. 3. Ekonomika poľnohospodárstva : vedecké periodikum k otázkam agrárnej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2018. ISSN 1338-6336.
  časopis

  časopis

 8. 2018 ,č. 2. Ekonomika poľnohospodárstva : vedecké periodikum k otázkam agrárnej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2018. ISSN 1338-6336.
  časopis

  časopis

 9. 2018 ,č. 1. Ekonomika poľnohospodárstva : vedecké periodikum k otázkam agrárnej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2018. ISSN 1338-6336.
  časopis

  časopis

 10. 2017 ,č. 1. Ekonomika poľnohospodárstva [elektronický zdroj]. Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2017. ISSN 1338-6336.
  časopis

  časopis