Výsledky vyhľadávania

 1. HÍLKOVÁ, Nikoleta. Energetická bezpečnosť Slovenskej republiky v kontexte vzťahov medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou : bakalárska práca. Školiteľ: Leonid Raneta. Bratislava, 2019. 45 s.
  kniha

  kniha

 2. NOGE, Matej. Energetická bezpečnosť Slovenskej republiky : diplomová práca. Školiteľ: Martin Grešš. Bratislava, 2011. 66 s.
  kniha

  kniha

 3. NOVOSADOVÁ, Veronika. Energetická bezpečnosť Slovenskej republiky a EÚ. In Medzinárodné vzťahy 2009 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3025-5, s. 550-562.
  článok

  článok

 4. ŠČEPÁN, Michal. Európska energetická bezpečnosť a energetická bezpečnosť Slovenskej republiky. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov v roku 2009 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2838-2, s. 233-245. Projekt 2319205. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://fmv.euba.sk/files/Zbornik_z_doktorandskej_konferencie_Virt_2009.pdf>
  článok

  článok

 5. KOSÍR, Igor et al. Energetická bezpečnosť Slovenskej republiky v podmienkach členstva a v Európskej únii : vedecká recenzovaná monografia č. 1 na záverečnú oponentúru grantového projektu VEGA č. 1/2640/05 (evid. č. 141) 2005-2007 Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR a SAV. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. 145 s. VEGA 1/2640/05 Zlepšovanie systémových predpokladov na efektívnešiu realizáciu výhod členstva SR v EÚ na podnikovej a regionálnej úrovni. ISBN 978-80-225-2455-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]