Výsledky vyhľadávania

 1. STANEK, Vojtech. Európske sociálne systémy, ich funkčnosť, súčasnosť a budúcnosť z hľadiska napĺňania stratégie udržateľného, inkluzívneho a inteligentného rozvoja. In Sociálny rozvoj a kvalita života v kontexte makroekonomickej nerovnováhy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 17. a 18. mája 2012, Veľký Meder. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2012. ISBN 978-80-225-3398-0, s. 636-641.
  článok

  článok

 2. DUDOVÁ, Iveta. Európske sociálne systémy : semináre a cvičenia. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 180 s. [10,384 AH]. ISBN 978-80-225-3376-8. [Počet ex. : 11, z toho voľných 6, prezenčne 4]
 3. DUDOVÁ, Iveta. Európske sociálne systémy. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 228 s. [14,795 AH]. ISBN 978-80-225-3188-7. [Počet ex. : 6, z toho voľných 5, prezenčne 1]
 4. STANEK, Vojtech - OŠKOVÁ, Silvia. Európske sociálne systémy v kontexte protirečenia doby. In Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2007. ISBN 978-80-225-2350-9, s. 1-9.
  článok

  článok