Výsledky vyhľadávania

 1. BOHDALOVÁ, Mária - PAŽICKÝ, Martin. Dynamics of Household Savings and Consumption in the Euro Area. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 7, s. 679-697.
  článok

  článok

 2. MARTINCOVÁ, Marta. Possibilities and Limits of the Use of Counter-Cyclical Fiscal Policy in Euro Area Countries. In NORDSCI 2019. International Conference on Social Sciences. NORDSCI 2019: International Conference on Social Sciences : Proceedings of the International Scientific Conference, 19-23 August 2019, NOVOTEL, (Athens, Greece). - Sofia : Saima Consult, 2019. ISBN 978-619-7495-06-5. ISSN 2603-4107, pp. 267-273. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok

 3. NOVÁKOVÁ, Martina. The deepening of economic inequalities inside of the Euro Area in relation to distribution effects of unconventional monetary policy : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kotlebová. Bratislava, 2019. 41 s.
  kniha

  kniha

 4. KATHONGTHUNG, Tanusak. The Impacts of Economic Factors on U.S. Dollar against the Thai Baht and Euro against the Thai Baht Real Exchange Rates : diplomová práca. Školiteľ: Martin Alexy. Bratislava, 2019. 55 s.
  kniha

  kniha

 5. Euro je prínosom, zhodujú sa podnikatelia. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 3, s. 44-45.
  článok

  článok

 6. Euro na Slovensku oslavuje 10 rokov. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 2, s. 44-45.
  článok

  článok

 7. VAČOKOVÁ, Lenka. One-Euro Limited Liability Companies in the Slovak Commercial Code. In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 445-450 CD-ROM. [KEGA] 020EU-4/2019.
  článok

  článok

 8. EURO 2019: European Conference on Operational Research. EURO 2019: European Conference on Operational Research : Conference Abstract Book from 30th European Conference, June 23-26, 2019, (Dublin, Ireland). 1st Edition. Dublin : University College Dublin (UCD), 2019. online 551 s.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. PAVELKA, Ľuboš. Euro za korunu. In Pravda. - Bratislava : PEREX, 2018. ISSN 1335-4051, 7. mája 2018, roč. 28, č. 104, s. 28.
  článok

  článok

 10. AFONSO, António - KAZEMI, Mina. Euro Area Sovereign Yields and the Power of Unconventional Monetary Policy. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2018. ISSN 2464-7683, 2018, roč. 68, č. 2, pp. 100-119.
  článok

  článok