Výsledky vyhľadávania

  1. Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach. Experimentálna mikroekonómia a jej aplikácia v marketingovom manažmente : zborník charakteru vedeckej monografie k vedeckému projektu VEGA č. 1/0493/08 v redakcii Vandy Lieskovej [elektronický zdroj]. V redakcii Vandy Lieskovskej. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. CD-ROM. VEGA 1/0493/08. ISBN 978-80-225-2876-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
    elektronická kniha

    elektronická kniha


  2. LIESKOVSKÁ, Vanda et al. Experimentálna mikroekonómia a jej aplikácia v marketingovom manažmente : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu VEGA 1/0493/08 : doba riešenia 01/2008 - 12/2009. Košice, 2009. [13 s.]. VEGA 1/0493/08.