Výsledky vyhľadávania

  1. HANÁK, Róbert. Expert and novices decision strategies detailed tracing and comparing these two groups. In Trendy informačného manažmentu 2011 : recenzovaný zborník vedeckých statí z vedeckého seminára Katedry informačného manažmentu FPM EU v Bratislave, ktorý sa konal v rámci sprievodných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2011 : Bratislava, 9. 11. 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3352-2, s. [1-16].
    článok

    článok