Výsledky vyhľadávania

  1. ORBÁNOVÁ, Darina. Finančná gramotnosť na základných a stredných školách. In Finančná gramotnosť ako súčasť ekonomického vzdelávania : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 3. októbra 2011. - Bratislava : Katedra pedagogiky NHF EU, 2011. ISBN 978-80-225-3249-5, s. [1-7]. KEGA 121-026EU-4/2010.
    článok

    článok


  2. ORBÁNOVÁ, Darina et al. Finančná gramotnosť na základných a stredných školách. Bratislava, 2011. 22 s. KEGA 121-026EU-4/2010.

  3. ORBÁNOVÁ, Darina. Finančná gramotnosť na základných a stredných školách : ročná správa o riešení projektu KEGA č. 121-026EU-4/2010. Bratislava, 2010. 15 s. KEGA 121-026EU-4/2010.