Výsledky vyhľadávania

 1. DERMEKOVÁ, Patrícia. Finančno-ekonomická analýza podniku vybraného odvetvia národného hospodárstva : bakalárska práca. Školiteľ: Alena Bašová. Bratislava, 2020. 60 s.
  kniha

  kniha

 2. ZALAI, Karol et al. Finančno-ekonomická analýza podniku. Recenzovali: Anna Šlosárová, Jana Marková. 9. aktual. a rozšír. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2016. 487 s. [30,02 AH]. Economics. ISBN 978-80-89710-22-5. [Počet ex. : 22, z toho voľných 0, prezenčne 3]
 3. STRIŽENCOVÁ, Michaela. [Recenzia na publikáciu Finančno-ekonomická analýza podniku Praktikum]. In Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4054-4, s. 123 CD-ROM. Recenzia na: Finančno-ekonomická analýza podniku : praktikum (finančná analýza) / Alena Tóthová, Ladislav Nagy, Pavel Škriniar ; recenzovali: Karol Zalai, Jana Šnircová. 1. vyd. - Bratislava : Sprint 2, [2014]. - ISBN 978-80-89710-01-0.
  článok

  článok

 4. ŠKRINIAR, Pavel. [Finančno-ekonomická analýza podniku]. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2014. ISSN 1336-3301, 2014, roč. 11, č. 3, s. 114. Recenzia na: Finančno-ekonomická analýza podniku / Karol Zalai a kolektív ; recenzenti: Anna Šlosárová, Jana Marková. 8. preprac. a rozšír. vyd. - Bratislava : Sprint 2, 2013. - ISBN 978-80-89393-80-0.
  článok

  článok

 5. TÓTHOVÁ, Alena - NAGY, Ladislav - ŠKRINIAR, Pavel. Finančno-ekonomická analýza podniku : praktikum (finančná analýza). Recenzovali: Karol Zalai, Jana Šnircová. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, [2014]. 255 s. [14,30 AH]. Economics. ISBN 978-80-89710-01-0. [Počet ex. : 10, z toho voľných 2, prezenčne 3]
 6. ZALAI, Karol et al. Finančno-ekonomická analýza podniku. Recenzenti: Anna Šlosárová, Jana Marková. 8. preprac. a rozšír. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2013. 453 s. [27,46 AH]. Economics. ISBN 978-80-89393-80-0. [Počet ex. : 30, z toho voľných 18, prezenčne 6]
 7. MOKOŠÁKOVÁ, Zuzana. Finančno - ekonomická analýza podniku pred a po dopadoch krízy : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Burclová. Bratislava, 2012. 46 s.
  kniha

  kniha

 8. HOLÁKOVÁ, Jana. Finančno - ekonomická analýza podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Bešinová. Bratislava, 2011. 40 s.
  kniha

  kniha

 9. HIKOVÁ, Jana. Finančno - ekonomická analýza podniku pred a po dopadoch krízy : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Bešinová. Bratislava, 2011. 34 s.
  kniha

  kniha

 10. DOLNÍKOVÁ, Barbora. Finančno - ekonomická analýza podniku za roky 2006 - 2008 : diplomová práca. Škol. Zuzana Bešinová. Bratislava, 2010. 76 s.
  kniha

  kniha