Výsledky vyhľadávania

  1. ORESKÝ, Milan. Fyzická distribúcia. In Marketing. - Bratislava : IURA EDITION, 2000. ISBN 80-88715-70-9, s. 247-262.
    článok

    článok

  2. VIESTOVÁ, Kristína. Fyzická distribúcia a logistika. In Účtovnícke, audítorské, finančné zvesti, 1993, roč. 1, č. 6, s. 88-90.
    článok

    článok