Výsledky vyhľadávania

 1. 2019 ,č. 2. Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. Bratislava : Ing. Eva Jankovičová - EPL, 2019. ISSN 1335-9258 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 2. 2019 ,č. 1. Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. Bratislava : Ing. Eva Jankovičová - EPL, 2019. ISSN 1335-9258 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 3. Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Ing. Eva Jankovičová - EPL. 2x ročne. ISSN 1335-9258. Dostupné na : http://www.casopisgeografia.sk/index.php/Geografia
  časopis

  časopis

 4. LIKAVSKÝ, Peter - POLJAKOVÁ, Michaela - KOCH, Martin. Geografia, geografické vzdelávanie a kritické myslenie. In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. - Bratislava : Ing. Eva Jankovičová - EPL, 2019. ISSN 1335-9258, 2019, roč. 27, č. 1, s. 13-20.
  článok

  článok

 5. 2018 ,č. 2. Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. Bratislava : Ing. Eva Jankovičová - EPL, 2018. ISSN 1335-9258 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 6. 2018 ,č. 1. Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. Bratislava : Ing. Eva Jankovičová - EPL, 2018. ISSN 1335-9258 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 7. LAJČIAK, Milan. Východné a západné civilizácie: rozdielna geografia myslenia a implikácie pre kultúru podnikateľského prostredia : dizertačná práca. Školiteľ: Ľudmila Lipková. Bratislava, 2018. 118 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. 2017 ,č. 2. Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. Bratislava : Ing. Eva Jankovičová - EPL, 2017. ISSN 1335-9258 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 9. 2017 ,č. 1. Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. Bratislava : Ing. Eva Jankovičová - EPL, 2017. ISSN 1335-9258 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 10. BUČEK, Ján - PLEŠIVČÁK, Martin - PRZYBYLA, Vojtěch. Politická geografia : politické ideológie, demokracia a voľby. Recenzenti: Tomáš Kostelecký, Tibor Madleňák. 1. vydanie. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. 240 s. ISBN 978-80-223-4408-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]