Výsledky vyhľadávania

  1. SCHMIDTOVÁ, Eva. Globalizácia v marketingu : bakalárska práca. Školiteľ: Nikoleta Benciová. Bratislava, 2011. 54 s.
    kniha

    kniha

  2. BENCIOVÁ, Nikoleta. Globalizácia v marketingu. In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3, s. 45-49.
    článok

    článok