Výsledky vyhľadávania

  1. KOMPOLTOVÁ, Soňa. Hľadanie hodnôt trvalo udržateľného života - súčasť prípravy ekonómov. In Spoločensko-vedné poznanie v ekonomickom vzdelávaní : zborník príspevkov z medzinárodnej webovej konferencie, 15.3.2010 - 30.4.2010. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Oddelenie aplikovaných spoločenských vied Katedry ekonómie, 2010. ISBN 978-80-7399-982-7, [S. 1-4].
    článok

    článok