Výsledky vyhľadávania

 1. URBANCOVÁ, Hana - VRABCOVÁ, Pavla. Age Management As a Human Resources Management Strategy With a Focus on the Primary Sector of the Czech Republic. In Agricultural Economics. - Praha 2 : Czech academy of agricultural sciences, 2020. ISSN 1805-9295, 2020, vol. 66, no. 6, pp. 251-259.
  článok

  článok

 2. BLŠTÁKOVÁ, Jana - PIWOWAR-SULEJ, Katarzyna. Gamification as an Innovative Idea within Human Resources Management. - Registrovaný: Web of Science. In Hradec Economic Days 2019. International Scientific Conference. Hradec Economic Days 2019 (Part I.) : Proceedings of the International Scientific Conference: Innovation and Socio-economic Development, February 5–6, 2019, (Hradec Králové, Czech Republic). - Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2019. ISBN 978-80-7435-735-0. ISSN 2464-6059, s. 77-88 online. VEGA 1/0609/16.
  článok

  článok

 3. BLŠTÁKOVÁ, Jana et al. Human Resources Management 4.0 : Architecture, Roles, Leadership, and Business Models. Reviewers: Nadežda Jankelová, Eliška Záležáková. 1st Edition. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2019. [247 s.] [13,66 AH]. Personalwirtschaft. VEGA 1/0412/19. ISBN 978-3-339-10628-5. ISSN 1439-5258.
 4. GALLO, Peter, ml. et al. Innovative Trends in Human Resources Management: Evidence for the Health Care System. - Registrovaný: Web of Science. In Marketing and Management of Innovations. - Sumy : Sumy State University. ISSN 2218-4511, 2019, no. 2, pp. 11-20 online.
  článok

  článok

 5. SKORKOVÁ, Zuzana - TARIŠKOVÁ, Natália. Strategic Human Resources Management in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISSN 2464-6733, 2018, vol. 8, no. 2, pp. 254-258 online. VEGA 1/0609/16.
  článok

  článok

 6. YASAKOV, Alexander. Specifics of human resources management system related to a business of a company : diplomová práca. Školiteľ: Jana Blštáková. Bratislava, 2018. 74 s.
  kniha

  kniha

 7. OLANIYI, Raphael. Diversity Management Tools in the Human Resources Management system : diplomová práca. Školiteľ: Jana Blštáková. Bratislava, 2018. 50 s.
  kniha

  kniha

 8. SKORKOVÁ, Zuzana et al. New Position of Human Resources Management in an Enterprise. Reviewers: Nadežda Jankelová, Yuriy Holynskyy. Lviv : NNWK ATB, 2018. 269 s. [12,68 AH]. VEGA 1/0609/16. ISBN 978-966-2042-30-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 9. JANKELOVÁ, Nadežda. Innovative approaches in human resources management and their influence upon competitiveness and succes of small and medium enterprises in Slovak Republic in conditions of global economics. In Inovatívne prístupy v manažmente a ich vplyv na konkurencieschopnosť a úspešnosť podnikov v podmienkach globalizujúcej sa ekonomiky. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017. ISBN 978-80-7556-025-4, s. 5-14 CD-ROM. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok

 10. JONIAKOVÁ, Zuzana - BLŠTÁKOVÁ, Jana - NACHTMANNOVÁ, Oľga. Qualitative changes in human resources management in Slovak organizations - two decades of changes based on cranet research results. In "An enterprise odyssey: saving the sinking ship through human capital". international conference. "An enterprise odyssey: saving the sinking ship through human capital" : 8th international conference, Zagreb, Croatia, june 8-11, 2016. - Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Economics & Business, 2016. ISBN 978-953-346-027-7, p. 130-138.
  článok

  článok