Výsledky vyhľadávania

 1. BLŠTÁKOVÁ, Jana - PIWOWAR-SULEJ, Katarzyna. Gamification as an Innovative Idea within Human Resources Management. - Registrovaný: Web of Science. In Hradec Economic Days 2019. International Scientific Conference. Hradec Economic Days 2019 (Part I.) : Proceedings of the International Scientific Conference: Innovation and Socio-economic Development, February 5–6, 2019, (Hradec Králové, Czech Republic). - Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2019. ISBN 978-80-7435-735-0. ISSN 2464-6059, s. 77-88 online. VEGA 1/0609/16.
  článok

  článok

 2. BLŠTÁKOVÁ, Jana et al. Human Resources Management 4.0 : Architecture, Roles, Leadership, and Business Models. Editor: Richard Bednár. 1st Edition. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2019. [247 s.] [13,66 AH]. Personalwirtschaft. VEGA 1/0412/19. ISBN 978-3-339-10628-5. ISSN 1439-5258.
 3. YASAKOV, Alexander. Specifics of human resources management system related to a business of a company : diplomová práca. Školiteľ: Jana Blštáková. Bratislava, 2018. 74 s.
  kniha

  kniha

 4. OLANIYI, Raphael. Diversity Management Tools in the Human Resources Management system : diplomová práca. Školiteľ: Jana Blštáková. Bratislava, 2018. 50 s.
  kniha

  kniha

 5. SKORKOVÁ, Zuzana et al. New Position of Human Resources Management in an Enterprise. Reviewers: Nadežda Jankelová, Yuriy Holynskyy. Lviv : NNWK ATB, 2018. 269 s. [12,68 AH]. VEGA 1/0609/16. ISBN 978-966-2042-30-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 6. SKORKOVÁ, Zuzana - TARIŠKOVÁ, Natália. Strategic Human Resources Management in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISSN 2464-6733, 2018, vol. 8, no. 2, pp. 254-258 online. VEGA 1/0609/16.
  článok

  článok

 7. JANKELOVÁ, Nadežda. Innovative approaches in human resources management and their influence upon competitiveness and succes of small and medium enterprises in Slovak Republic in conditions of global economics. In Inovatívne prístupy v manažmente a ich vplyv na konkurencieschopnosť a úspešnosť podnikov v podmienkach globalizujúcej sa ekonomiky. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017. ISBN 978-80-7556-025-4, s. 5-14 CD-ROM. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok

 8. JONIAKOVÁ, Zuzana - BLŠTÁKOVÁ, Jana - NACHTMANNOVÁ, Oľga. Qualitative changes in human resources management in Slovak organizations - two decades of changes based on cranet research results. In "An enterprise odyssey: saving the sinking ship through human capital". international conference. "An enterprise odyssey: saving the sinking ship through human capital" : 8th international conference, Zagreb, Croatia, june 8-11, 2016. - Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Economics & Business, 2016. ISBN 978-953-346-027-7, p. 130-138.
  článok

  článok

 9. TARIŠKOVÁ, Natália. Human resources management program and humanistic and creative educational concept. In Managing and developing human resources 2015 : the academic bridge to HRM practice. International scientific seminar. Managing and developing human resources 2015 - the academic bridge to HRM practice : [proceedings] : international scientific seminar : 26.10.2015, Bratislava, Slovakia. - Frankfurt am Main : Neowiss - Europäischer Wissenschaftsverlag, 2016. ISBN 978-3-945484-12-8, p. 137-153.
  článok

  článok

 10. TÓTHOVÁ, Petra. Human Resources Management and Staff in Slovak Enterprises : bakalárska práca. Školiteľ: Ľudovít Barac. Bratislava, 2015. 42 s.
  kniha

  kniha