Výsledky vyhľadávania

  1. MIŠURA, Ján. Inštutucionálny systém ochrany proti nekalej súťaži v medzinárodnom obchode. In EDAMBA 2009 : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : zborník. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2873-3, s. 122-132.
    článok

    článok