Výsledky vyhľadávania

  1. SZIVÓSOVÁ, Mária. Informačné technológie so zameraním na cloud computinganalýza výhod a nevýhod. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 1339-987X, 2020, roč. 18, č. 1, s. 101-110 online.
    článok

    článok