Výsledky vyhľadávania

 1. Inovačný proces v e-learningu. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov [z 10.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 27. apríl 2017 [elektronický zdroj]. Zostavili: Eva Rakovská, Miroslav Kršjak, Pavol Jurík, Alžbeta Kanáliková ; recenzenti: Jozef Hvorecký, Martin Mišút ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [160 s., 6,25 AH]. ISBN 978-80-225-4380-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Inovačný proces v e-learningu. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 22. apríl 2015. Zostavili: Eva Rakovská, Miroslav Kršiak, Martin Blahušiak, Janette Brixová ; recenzenti: Igor Bandurič, Martin Blahušiak ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. CD-ROM [210 s., 7,82 AH]. ISBN 978-80-225-4076-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Inovačný proces v e-learningu. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov [z 8.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 20.3.2014 [elektronický zdroj]. Zostavili: Eva Rakovská, Gabriela Kristová, Miroslav Kršjak ; recenzenti: Gabriela Kristová, Igor Bandurič. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. CD-ROM [144 s., 7 AH]. ISBN 978-80-225-3840-4. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Inovačný proces v e-learningu. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov [zo 7.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 26. marca 2013 [elektronický zdroj]. Zostavili: Eva Rakovská, Gabriela Kristová, Miroslav Kršjak, Martin Blahušiak, Janette Brixová ; recenzenti: Gabriela Kristová, Peter Bednár. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. CD-ROM [180 s., 7,2 AH]. ISBN 978-80-225-3610-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Inovačný proces v e-learningu. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 18. 4. 2012, Bratislava : pod záštitou rektora EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. [elektronický zdroj]. Zostavili: Eva Rakovská, Alžbeta Kanáliková, Miroslav Kršjak, Martin Blahušiak, Janette Brixová. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. CD-ROM [139 s.]. Dostupné na : <http://elearning.euba.sk/> ISBN 978-80-225-3397-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. PITTNER, Ján. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačný proces v e-learningu. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2011. ISSN 1335-5864, 2011, vol. 22, no. 2-3, s. 57-58.
  článok

  článok

 7. Inovačný proces v e-learningu. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 10. marec 2011 [elektronický zdroj]. Zostavili Hana Trochanová, Janette Brixová, Miroslav Kršiak, Martin Blahušiak. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. CD-ROM [350 s.]. ISBN 978-80-225-3112-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 8. RAKOVSKÁ, Eva. Konferencia inovačný proces v e-learningu. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2010. ISSN 1335-5864, 2010, roč. 21, č. 1-2, s. 49-50.
  článok

  článok

 9. Inovačný proces v e-learningu. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 24. marec 2009 [elektronický zdroj]. Zostavili: Janette Brixová, Martin Novák, Ivan Šóš. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2724-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Inovačný proces v e-learningu. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 11. marec 2010 [elektronický zdroj]. Zostavili: Martin Blahušiak, Janette Brixová, Miroslav Kršjak ; recenzenti: Peter Bednár, Michal Grell, ... [et al.]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. CD-ROM. Dostupné na : <http://elearning.euba.sk> ISBN 978-80-225-2949-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  elektronická kniha

  elektronická kniha