Výsledky vyhľadávania

  1. JALČÁKOVÁ, Veronika. Integrácia krajín západného Balkánu do EÚ (na príklade vybraného štátu) : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Harakaľová. Bratislava, 2019. 49 s.
    kniha

    kniha