Výsledky vyhľadávania

  1. MAGDIN, Martin. Interaktívny typ otázky a možnosti implementácie interaktívnych testov do LMS Moodle. In Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 11. marec 2010 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2949-5, s. 1-5.
    článok

    článok