Výsledky vyhľadávania

  1. LIPIANSKA, Júlia - ČERVENKA, Peter. Interná komunikácia vo firme. In Kamenný svet versus virtuálny svet : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3256-3, s. 9-11. VEGA 1/0047/11.
    článok

    článok