Výsledky vyhľadávania

  1. JEMALA, Ľubomír. K ekonomickému stimulovaniu kreativity a tvorby inovácií. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420, 2009, roč. 5, č. 4, s. 58-62. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0097512/fss0409.pdf>
    článok

    článok