Výsledky vyhľadávania

  1. SERESOVÁ, Katarína. Kompetencie prekladateľa, potrebné na vytvorenie cieľového textu. In Problémy prekladu a medzikultúrnej komunikácie - 4 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2011. ISBN 978-80-89328-47-5, s. 96-102.
    článok

    článok