Výsledky vyhľadávania

  1. LULIAKOVÁ, Ivana. Konkurenčné stratégie malých a stredných podnikov. In Nové prístupy k riadeniu ponuky priemyselných podnikov : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3054-5, s. 118-122.
    článok

    článok

  2. LULIAKOVÁ, Ivana. Konkurenčné stratégie malých a stredných podnikov. In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3, s. 405-409.
    článok

    článok