Výsledky vyhľadávania

  1. HAVETTOVÁ, Miroslava. Konkurencieschopnosť slovenského priemyslu v porovnaní s vybranými krajinami EÚ. In Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2009. ISBN 978-80-225-2822-1, s. [1-4].
    článok

    článok