Výsledky vyhľadávania

  1. BURIETA, Ján. Kvalita, cena a ich vnímanie. In Kvalita : odborný časopis o systémoch manažérstva. - Žilina : MASM, 2010. ISSN 1335-9231, 2010, roč. 18, č. 2, s. 44-47. Dostupné na : <http://www.casopiskvalita.eu/casopis/rocnik-2010-pdf/casopis-kvalita-2-2010>
    článok

    článok