Výsledky vyhľadávania

  1. VOLOŠIN, Martin et al. Kvantitatívne orientované metódy manažérskeho rozhodovania v podnikovom manažmente : záverečná správa projektu VEGA č. 1/7208/20 : doba riešenia 2000-2002. Košice, 2002. 10 s.