Výsledky vyhľadávania

  1. DANIELOVÁ, Katarína - MALÍKOVÁ, Veronika. Laponsko - krajina Sámov. In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. - Bratislava : Geo-servis, 2009. ISSN 1335-9258, 2009, roč. 17, č. 3, s. 99-103. VEGA 1/0454/09.
    článok

    článok