Výsledky vyhľadávania

  1. MERKÚR 2010 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov. Medzinárodná vedecká konferencia. MERKÚR 2010 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy : Bratislava, 4. november 2010 [elektronický zdroj]. Zostavovateľské a grafické práce Simona Škorvagová, Peter Verček. Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2010. [580] s. ISBN 978-80-225-3099-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. MERKÚR 2010 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov. Medzinárodná vedecká konferencia. MERKÚR 2010 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy a pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave : Bratislava, 4. november 2010. Zostavovateľské a grafické práce Simona Škorvagová, Peter Verček. Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2010. 135 s. ISBN 978-80-225-3098-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]