Výsledky vyhľadávania

  1. MUCHOVÁ, Eva et al. Makroekonomické aspekty konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : výskumný projekt VEGA č. 1/4653/07, doba riešenia 2007-2009 : záverečná správa. Bratislava, 2009. [100] s. VEGA 1/4653/07.