Výsledky vyhľadávania

  1. KOVÁČOVÁ, Eleonóra. Manažérske metódy v teórii a praxi samosprávy v Slovenskej republike. In Decentralizácia a efektívnosť verejnej správy v podmienkach regiónov Európskej únie II. ročník. Teória a prax verejnej politiky v SR : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie v Banskej Bystrici 4. - 5. 10. 2010. - Banská Bystrica ; Hradec Králové : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : Fakulta informatiky a managementu Univerzita Hradec Králové, 2010. ISBN 978-80-557-0088-5, s. 206-222.
    článok

    článok