Výsledky vyhľadávania

  1. TEPLICKÁ, Katarína. Manažérsky prístup k riadeniu nákladov prostredníctvom nákladového controllingu. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2012. ISSN 1337-0839, 2012, roč. 6, č. 2, s. 15-20.
    článok

    článok