Výsledky vyhľadávania

  1. ŠATANOVÁ, Anna - KAMPF, Rudolf - KRAJČÍROVÁ, Lucia. Manažérstvo kvality v doprave. In Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku. - Trnava : Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu. Materiálovotechnická fakulta STU v Bratislave, 2011. ISSN 1336-7773, 2011, č. 2, s. 57-60.
    článok

    článok