Výsledky vyhľadávania

  1. GOGOLA, Ján. Matematika - umenie vidieť neviditeľné. In Matematika, jej úloha a miesto vo vzdelávaní ekonómov : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára : 7. október Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3051-4, s. 42-46. Príspevok je spracovaný v rámci projektu KEGA 238-034EU-4/2010: Generované skúšobné testy vyhodnocované elektronicky – skenerom pomocou generovanej elektronickej šablóny.
    článok

    článok