Výsledky vyhľadávania

 1. VETERNÍKOVÁ, Mária. [Medzinárodné právo verejné]. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 1339-3081, 2019, roč. 12, č. 1, s. 124-125 online. Recenzia na: Medzinárodné právo verejné : (všeobecná časť) / Stanislav Mráz, Katarína Brocková ; recenzenti: Jozef Králik, Vladlena Lisenko, Ján Reken. 1. vydanie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. - ISBN 978-80-225-4599-0.
  článok

  článok

 2. MRÁZ, Stanislav - BROCKOVÁ, Katarína. Medzinárodné právo verejné : (všeobecná časť). Recenzenti: Jozef Králik, Vladlena Lisenko, Ján Reken. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 247 s. [17,34 AH]. ISBN 978-80-225-4599-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 3]
 3. VRŠANSKÝ, Peter - VALUCH, Jozef. Medzinárodné právo verejné : osobitná časť. Bratislava : Eurokódex, 2013. 544 s. ISBN 978-80-8155-003-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. VRŠANSKÝ, Peter - VALUCH, Jozef. Medzinárodné právo verejné : všeobecná časť. Bratislava : Eurokódex, 2012. 416 s. ISBN 978-80-89447-71-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 5. KLUČKA, Ján. Medzinárodné právo verejné : (všeobecná a osobitná časť). 2. dopln. a preprac. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2011. 725 s. ISBN 978-80-8078-414-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. MRÁZ, Stanislav. Medzinárodné právo verejné. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 280 s. [19,694 AH]. ISBN 978-80-225-3148-1. [Počet ex. : 11, z toho voľných 7, prezenčne 4]
 7. MRÁZ, Stanislav. Medzinárodné právo verejné : (zvláštne časti). Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. 225 s. ISBN 978-80-225-2325-7. [Počet ex. : 10, z toho voľných 9, prezenčne 1]
 8. MRÁZ, Stanislav. Medzinárodné právo verejné. Recenzenti: Michal Gašpar, Jaroslav Chovanec, Anton Kopšo. 1. vyd. Zvolen : Bratia Sabovci, 2007. 564 s. [40 AH]. ISBN 978-80-8083-451-7.
 9. KLUČKA, Ján. Medzinárodné právo verejné. Bratislava : IURA EDITION, 2004. 296 s. Vysokoškolské učebnice. ISBN 80-89047-90-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 10. Medzinárodné právo verejné : výberová bibliografia zo slovenských a českých periodík za roky 1991-2000. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV, 2003. 27 s. Štúdie a materiály, zošit XIII. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]