Výsledky vyhľadávania

  1. BRINČÍKOVÁ, Zuzana. Menové aspekty integrácie SR do EÚ. In 6. medzinárodná konferencia doktorandov EDAMBA : zborník prác Obchodnej fakulty, bakalárske štúdium v Nových Zámkoch. - Bratislava : EKONÓM, 2003. ISBN 80-225-1743-7, s 81-85.
    článok

    článok