Výsledky vyhľadávania

  1. FLOREKOVÁ, Slávka. Možnosti znižovania materiálových nákladov. In Podnikateľské prostredie v Slovenskej republike - súčasný stav a perspektívy II : zborník z vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2000. ISBN 80-225-1323-7, s. 45-47.
    článok

    článok