Výsledky vyhľadávania

  1. RITOMSKÁ, Mária. Mobbing, história a príčiny vzniku. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : Versa Media, 2011. ISSN 1336-393X, 2011, roč. 11, č. 11, s. 58-59.
    článok

    článok


  2. RITOMSKÁ, Mária. Mobbing, história a príčiny vzniku. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2011. ISSN 0032-6984, 2011, roč. 94, č. 2, s. 183-189.
    článok

    článok