Výsledky vyhľadávania

  1. GLAVATSKICH, Maria. Moderné tendencie v stratégii Ruskej federácie na medzinárodnom energetickom trhu. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov v roku 2010 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3034-7, s. 77-85.
    článok

    článok