Výsledky vyhľadávania

  1. MAKAROVIČOVÁ, Miroslava. Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia v účtovníctve vybraných subjektov verejnej správy : diplomová práca. Školiteľ: Marianna Kršeková. Bratislava, 2011. 89 s.
    kniha

    kniha